Crypto Care

Graduation: Alter Aging

2020

 

NL

Een alternatief voor het bekostigen van de ouderenzorg en je pensioen.

Iedereen heeft recht op een goede oude dag, maar met een groeiende groep ouderen lopen de kosten op.

In 2030 zou elk werkend stel samen 4 ouderen moeten onderhouden qua AOW en gaat de helft van alle zorgkosten in Nederland naar de ouderenzorg. Ook hebben pensioenfondsen het steeds moeilijker. Kortom het gehele systeem staat onder druk.

 

Crypto Care combineert je oude dag met cryptocurrency. Zo worden verzorgingshuizen en serverruimtes gecombineerd. De winst van het minen van Care Coin (verder uitgelegd in de video), wordt gebruikt om de complete zorg te betalen. De warmte die vrijkomt wordt gebruikt om het gebouw te verwarmen. In verzorgingshuizen is het ook altijd lekker warm.

Door in de cryptocurrency ’’Care Coin’’ te investeren, kan er pensioen worden opgebouwd.

 

Crypto Care komt voort vanuit het ideaal dat iedereen de zorg zou moeten kunnen krijgen die hij of zij nodig heeft. Dat is een mooi idee, maar aan de andere kant is het ook vrij dystopisch als dit echt nodig is.

 

Kijk de video voor een volledige uitleg

 

EN

An alternative to finance elderly care and your pension.

Everyone has the right to a good old age, but with a growing group of elderly, costs are rising through the roof.

In 2030, each working couple together has to support 4 elderly people in terms of AOW (state pension benefit) and half of all healthcare costs in the Netherlands will go to elderly care. Pension funds are having an increasingly difficult time too. In short, the entire system is under pressure.

 

Crypto Care combines your old age with cryptocurrency. In this way nursing homes and server rooms are combined. The servers mine Care Coin (which is explained in the video) and the profit is used to finance long term medical care in the nursing home. The heat is used to keep the building nice and warm.

By investing in the cryptocurrency "Care Coin", a pension can be built up.

 

Crypto Care comes from the ideal that everyone should be able to get the care he or she needs. That's a great idea, but on the other hand it's quite dystopian when we might come to need this.

 

Watch the video for a full explanation

 

 

Copyright 2021 Myrthe Rosema